သာယာလှပခရီးသွားလုပ်ငန်း

ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 2/9)

ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 2)

မူရင်း အရွယ်အစား: 1960x1332   [ ဒေါင်းလုပ် ]
စုစုပေါင်း 9 ဓာတ်ပုံများကို:
ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 1)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 4)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 8)
ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 2)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 6)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 9)
ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 3)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 5)ဗြိတိသျှပြတိုက် (ရုပ်ပုံ 7)
နောက်တစ်နေ့ အုပ်စုတစ်စု: Longmen Grottoes ရုပ်ပုံများ