တိရိစ္ဆာန်အပင်

စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 8/12)

စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 8)

မူရင်း အရွယ်အစား: 1920x1200   [ ဒေါင်းလုပ် ]
စုစုပေါင်း 12 ဓာတ်ပုံများကို:
စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 1)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 4)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 7)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 10)
စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 2)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 5)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 8)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 11)
စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 3)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 6)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 9)စလင်းလင်း (ရုပ်ပုံ 12)
နောက်တစ်နေ့ အုပ်စုတစ်စု: တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး ရုပ်ပုံများ