တိရိစ္ဆာန်အပင်

တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 1)

မူရင်း အရွယ်အစား: 2048x1365   [ ဒေါင်းလုပ် ]
စုစုပေါင်း 6 ဓာတ်ပုံများကို:
တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 1)တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 4)
တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 2)တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 5)
တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 3)တရုတ်salရာမပုတ်သင်, ကလေးငါး (ရုပ်ပုံ 6)
နောက်တစ်နေ့ အုပ်စုတစ်စု: Yangtze မြစ် White Sturgeon ရုပ်ပုံများ